Produkty

Pred dvadsiatimi rokmi sa ponuka produktov skladala z niekoľkých titulov. Dnešná doba je diametrálne odlišná. Ponúkaných a sprostredkúvaných produktov sú stovky, možno tisíce. Finančný trh je živým organizmom, ktorý prekvapuje svojou dynamikou, premenlivosťou a niekedy až nevyspytateľnosťou nielen verejnosť, ale aj odborníkov. Nové produkty sa rodia, zastarané odumierajú. Tlak trhu je nemilosrdný a bohaté spoločnosti využívajú médiá na oživenie svojich produktov. Dúfajú, že vlna záujmu, spôsobená plošnou mediálnou reklamou, im nielen zaplatí nemalé náklady, vynaložené na kampaň, ale že im prinesie aj zisk. Vychádzajú z predpokladu ľahkej manipulovateľnosti väčšiny populácie.

Naša spoločnosť FLcon pracuje inou metódou. S úctou voči individualite každého klienta vyberá programy, ktoré citlivo zohľadňujú jeho možnosti, predstavy a časovú skladbu.

Ponuka produktov zahŕňa široké spektrum potrieb, ktoré jednoducho vystihuje veta: klient môže u nás dostať „všetko pod jednou strechou“.

Naše produkty riešia pre klienta:

  • Pokojný dôchodok
  • Zabezpečenie rodiny
  • Optimálne bývanie
  • Budúcnosť detí
  • Budovanie majetku - sporenie a investovanie